INFORMATIE VANUIT HET DOARPSWURK

WAT MAG WEL WAT MAG NIET....

De coronamaatregelen worden versoepeld. Vanaf 11 mei worden de coronamaatregelen in verschillende fases afgebouwd. Mits de besmettingen niet opnieuw oplopen. Het is geweldig dat er wat meer ruimte komt ook voor dorps- en buurthuizen, maar wat mag wel en wat mag niet? Er komt nu veel op dorpshuisbesturen af. Dorpshuisbesturen vinden het soms lastig om ‘door de bomen het bos nog te kunnen zien’, daarom geeft Doarpswurk hier antwoord op de meest gestelde vragen. Er is geen een dorps- of buurthuis hetzelfde, dus de maatregelen kunnen per dorps- of buurthuis verschillen.

Wat mag wel?
Dorps- en buurthuizen vallen onder dezelfde regels als culturele instellingen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen dorpshuizen, die onder horeca vallen of sociale dienstverlening. Dat betekent dat dorps- en buurthuizen vanaf 1 juni 2020 onder voorwaarden open mogen:

 • In overdekte locaties en gebouwen die toegankelijk zijn voor publiek mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen (exclusief personeel) en op 1,5 meter afstand (er wordt onderzocht of er 30 personen per zaal mogen);
 • Bezoekers/gebruikers moeten zich vooraf aanmelden of reserveren;
 • In een gesprek vooraf wordt ingeschat of een bezoek een risico oplevert (mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis);
 • Stel een coronaprotocol op en leg die voor aan de gemeente voordat je opengaat (zij handhaven de regels);
 • Buiten sporten mag op 1,5 meter afstand;
 • Kinderen tot 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten, bewegen en activiteiten volgen. Hieronder vallen ook activiteiten zoals zang-, muziek, en dansles, en repetities voor jeugdorkesten en jeugdkoren (voor jongeren 13-18 geldt dit ook alleen met 1,5 meter afstand ertussen);
 • Vanaf 1 juli 2020 wordt het maximum aantal personen per dorps- of buurthuis  verhoogd naar 100.

Wat mag niet?
De regels worden vanaf 1 juni enigszins versoepeld, maar dat geldt niet voor alles. Er zijn nog een hoop activiteiten die niet mogen.

 • Alle binnen sporten zijn verboden tot 1 september (daaronder valt ook biljarten, bridgen etc.); kijk op de website van RVO
 • Sportkantines zijn tot 1 september gesloten (opening wordt nog nader onderzocht);
 • Evenementen zijn tot 1 september verboden;
 • Repeteren en musiceren van koren, korpsen of andere muziekverenigingen is nog niet toegestaan. (kijk voor meer informatie op https://www.knmo.nl/)

Twijfelt u of een activiteit wel of niet mag? Kijk dan op de site van een branchevereniging of overkoepelende organisatie voor meer specifiek informatie zoals bijv. de Koninklijke Nederlandse Muziekvereniging of de NOC*NSF.

Moet ik een protocol opstellen om open te gaan?
Elke sector moet een protocol opstellen om open te mogen. Een protocol zorgt ervoor dat iedere gebruiker van een dorps- of buurthuis op de hoogte is van de coronamaatregelen en zich daaraan kan houden. 

Hoe ga je als dorps- of buurthuis om met de inzet van kwetsbare vrijwilligers?
Mensen die ernstig ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Mensen met een kwetsbare gezondheid wordt daarom aangeraden extra voorzichtig te zijn. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven.

Kijk voor meer informatie bij de rijksoverheid

Tekst: Hendrik Tamsma
Collage dorpshuizen: Doarpswurk