Bestuur De Balstien

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter : Haike van der Meulen

Penningmeester: Anja Zwaagstra

Secretaris/planning: Griet Kleefstra 

Inkoop: Mia Kuipers

Algemeen lid: Pietje Veenstra - vd Wal

Algemeen lid: Geert Visser