Bestuur De Balstien

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Haike van der Meulen

Penningmeester: Anja Wiegersma -Zwaagstra

Secretaris/planning/inkoop: Griet Kleefstra-Zwier

Algemeen lid: Pietje Veenstra - vd Wal

Algemeen lid: Beitske Postma