Bestuur De Balstien

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter : de heer A. Bosma

Penningmeester: Mevrouw A. Wiegersma - Zwaagstra

Secretaris: Mevrouw G. Kleefstra - Zwier

Planner: Mevrouw P. Veenstra - Van der Wal

Inkoop: mevrouw M. Kuipers

Techniek en onderhoud: De heer H. van der Meulen